PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Kolegium Podyplomowej Edukacji Menedżerskiej

Polska Korporacja Menedżenów Sportu

Polska Korporacja Menedżerów Sportu jest członkiem "European Association for Sport Management.

Partner Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu

Od 17 grudnia 2014r Polska Korporacja Menedżerów Sportu jest członkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Szkolenia dla OSiR

Polska Korporacja Menedżerów Sportu uruchamia SPECJALNY CYKL LOKALNYCH SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH przeznaczonych dla pracowników obsługi klientów w Ośrodkach Sportu i Rekreacji.

Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Ogłaszamy kolejną edycję kursu w 2017r na najwyższy stopień doskonalenia menedżerskiej sztuki zarządzania:

Mistrz Zarządzania Sportem  ("Master of Sports Management")

Menedżer Sportu i Rekreacji

Ogłaszamy nabór na kolejną edycje kursu i na tytuł zawodowy:

''Menedżer Sportu i Rekreacji''

Aktualności

Zapoznaj się z nową "Ofertą Szkoleniową" na 2017r.

 

Szkolenia dla pracowników i aktywistów organizacji i jednostek kultury fizycznej

.

Polska Korporacja Menedżerów Sportu otwiera nowy kurs "Animator Sportu i Rekracji"

Nasze cele

Podejmowanie działań mających zapewnić rozwój sportu w Polsce poprzez:

 

  1. Wykonywanie badań, analiz, ekspertyz oraz realizowanie innych przedsięwzięć dotyczących kierowania i administrowania instytucjami sportowymi;

  2. Upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania sprawami sportu w skali państwa, poszczególnych terytoriów, samorządów oraz instytucji;

  3. Reprezentowanie interesów i poglądów swoich członków wobec władz państwowych, samorządowych oraz środków masowego przekazu;

Polska korporacja menedżerów sportu

Polska Korporacja Menedżerów Sportu jest jedynym w Polsce Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej.

Od 1995 roku prowadzi kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr menedżerskich i specjalistycznych dla potrzeb całej kultury fizycznej.

	
						
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe