PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Laureaci 2007

Tytuł HONOROWEGO MENEDŻERA SPORTU otrzymał:

prof. Jerzy MATYNIA - wieloletni pracownik naukowo - dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pan prof. Jerzy Matynia, będąc kierownikiem Studium Kształcenia i Doskonalenia Kadr WSWF w Poznaniu tworzył podstawy kształcenia menedżerskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat pełnił różnorodne funkcje w strukturach kultury fizycznej. Był m.in. prezesem Wojewódzkiej Federacji Sportu w Poznaniu i członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportu, a także konsultantem ds. szkolenia kadr w instytucjach kultury fizycznej i nie tylko.

Tytuł SPORTOWEGO MENEDŻERA 2006 r. otrzymali:

1. dr Ewa BĄK - Wieloletni pracownik administracji samorządowej. Od siedmiu lat Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu miasta Poznań. Absolwentka AWF Poznań. Wybitna działaczka społecznych stowarzyszeń sportowych. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Kultury Fizycznej Związku Miast Polskich, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej, członek Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego. Z inspiracji Pani Dyrektor opracowano i wdrożono nowatorski program wspierania klubów sportowych w m. Poznań, szczególnie tych, które prowadzą szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.


2. Bronisław BARAN - inżynier, nauczyciel, zastępca Prezydenta miasta Krosno, wieloletni pasjonat sportu w Krośnie. Pan Bronisław Baran wywarł istotny wpływ na rozwój sportu i rekreacji nie tylko w mieście, ale w całym rejonie podkarpackim. Dzięki skutecznej inspiracji Pana Prezydenta w Krośnie realizuje się system szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, finansowany poprzez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Organizowane jest Forum Sportu, a także organizuje się wysokiej rangi przedsięwzięcia sportowe o znaczeniu międzynarodowym tj. międzynarodowy turniej koszykówki kobiet, międzynarodowe mecze koszykówki kobiet, międzynarodowe turnieje futsala, mistrzostwa Wschodnioeuropejskiej Federacji Piłki Siatkowej.

3. Krzysztof GÓRECKI - profesor nauk rolniczych, wieloletni rektor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Senator Rzeczpospolitej i prezes Klubu Sportowego AZS w uczelni. Odbył liczne staże naukowe na zagranicznych uczelniach skąd niewątpliwie przejął inspiracje i umiejętność skutecznego łączenia pracy naukowej z działalnością społeczną w dziedzinie sportu. Pod wpływem osobistej aktywności prof. Góreckiego powstało, bądź zostało gruntownie wyremontowanych i zmodernizowanych wiele obiektów sportowych na terenie uniwersytetu. Profesor Ryszard Górecki jest postacią wielce zasłużoną dla Warmii i Mazur, co znalazło wyraz w nadaniu mu tytułów honorowego obywatela miasta Braniewo i Olsztyna.

 

 

Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe