PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Laureaci 2009

Tytuł HONOROWEGO MENEDŻERA SPORTU nadano:

  • Panu Włodzimierzowi KURNIKOWI - Rektorowi Politechniki Warszawskiej za stwarzanie warunków dla rozwoju sportu i wychowania fizycznego wśród studentów tej uczelni. Pan profesor Włodzimierz. KURNIK podczas sprawowania funkcji prorektora i rektora bezpośrednio przyczynił się do awansu sekcji piłki siatkowej mężczyzn do ekstraklasy rozgrywek, w której pozostają nieprzerwanie od 2007 r. Dzięki staraniom prof. Kurnika na uczelni stworzono warunki dla rozwoju także innych dyscyplin sportowych. Znakomite rezultaty odnieśli reprezentanci Politechniki w rywalizacji w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. Uczelnia wystawiła reprezentacje w 41 imprezach mistrzowskich odnosząc wiele zwycięstw. W klasyfikacji generalnej Politechnika Warszawska uzyskała tytuł najlepszej uczelni Polskiej. Właściwe propagowanie sportu i AZS sprawiło, że Klub AZS na tej uczelni zrzesza aktualnie blisko 2000 członków. Prof. Włodzimierz Kurnik rozpoczął starania o budowę Akademickiego Centrum Sportowego w Warszawie. Program zakłada wybudowanie w najbliższych latach kompleksu obiektów sportowych zarówno dla potrzeb sportu akademickiego jak i dla środowiska studentów i pracowników Politechniki.

 

  • Panu Andrzejowi WITKOWSKIEMU - prezesowi Polskiego Związku Motorowego za wybitne, wieloletni, menedżerski wkład w rozwoju sportów motorowych w Polsce oraz krzewienie kultury i bezpieczeństwa na polskich drogach. Z 60-ciu lat bogatej historii PZMot. ponad 30 zostało naznaczone aktywnością pana Andrzeja Witkowskiego - najpierw na funkcji wiceprezesa, a ostatnie 20 lat prezesa Związku. Dzięki umiejętnościom menedżerskim prezesa Witkowskiego Polski Związek Motorowy skupiający pod swoimi skrzydłami szerokie spektrum sportów motorowych. PZMot. Prowadzi również w szerokim zakresie pozasportową działalność statutową. Zajmuje się bezpieczeństwem na drogach, turystyką motorową oraz rzeczoznawstwem samochodowym. Pan prezes Andrzej Witkowski ma również ugruntowaną pozycję liczącego się partnera na arenie międzynarodowej. To dzięki jego staraniom w roku bieżącym 66 Rajd Polski był wyjątkową imprezą, ponieważ stanowił również rundę Rajdowych Mistrzostw Świata FIA. Rajd ten sprawił wieloletnie marzenia zawodników, organizatorów i kibiców sportu samochodowego, a działacze PZMot. sfederowani w regionalnych automobilklubach zasłużyli na najwyższą ocenę.


Tytuł SPORTOWEGO MENEDŻERA 2008 r. otrzymali:

  • Krzysztof CAŁKA - inżynier, ale od zawsze związany z narciarstwem, aktualnie prezes AZS Zakopane - za ponad 25-letnią działalność edukacyjną w charakterze instruktora i wykładowcy Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. Pan Krzysztof Całka działa również w Zarządzie Tatrzańskiego Związku Narciarskiego i Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Od początku kariery jest jednak związany najściślej z klubem AZS Zakopane. Dzięki inicjatywom Krzysztofa Całki stworzono znakomicie funkcjonujący klub zarówno w środowisku zakopiańskim jak również dzięki współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, w środowisku akademickim. Od kilku lat kol. Krzysztof Całka kieruje przygotowaniami i organizacją Memoriału im. Kornela Makuszyńskiego "Koziołek-Matołek". To największa w Polsce impreza narciarska dla dzieci, organizowana w narciarstwie alpejskim, biegowym i skokach. Popularyzator wielu imprez narciarskich, pomysłodawca i główny organizator zawodów na starym sprzęcie o Wielkanocne Jajo, współorganizator Mistrzostw Polski amatorów w narciarstwie alpejskim i ogólnopolskich zawodów Instruktorów i Trenerów Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa.

 

  • Ryszard KOWALSKI - prezes Ekstraligi żużlowej sp. z o.o - za nowoczesne menedżerskie zarządzanie sportem żużlowym w Polsce. Pan Prezes Ryszard Kowalski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu i Akademii WFiS w Gdańsku - ukończył prawo administracyjne i zarządzanie sportem. W związku z tym w Zarządzie Ekstraligi Żużlowej odpowiada m.in. za przygotowanie regulaminów organizacyjnych i sportowych rozgrywek o drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu oraz za koordynację realizacji kontraktów sponsorskich przez kluby Ekstraligi Żużlowej. Prezes Ryszard Kowalski w 2008 roku doprowadził do pozyskania dwóch sponsorów ligi, firmy Mobile Entertainment Company S.A. - marka Mobiliking oraz sponsora tytularnego ligi, firmy CenterNet - są to pierwsi sponsorzy w historii ligi zawodowej. Po raz pierwszy też jest realizowana z powodzeniem umowa licencyjna z TVP S.A. na transmisje telewizyjne. Podpisanie umowy z TVP S.A. umożliwiło także przeprowadzenie transmisji w Internecie zarówno płatnych jak i bezpłatnych na nowoczesnym portalu internetowym TVP S.A

 

  • Zbigniew WAWRZYNIAK - dyrektor OSiR w Solcu Kujawskim - za wieloletnie, nowoczesne i efektywne zarządzanie ośrodkiem i upowszechnianiem sportu w środowisku lokalnym. Pan Zbigniew Wawrzyniak, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania sportem PKMS w 2003 roku. Ośrodkiem kieruje od ponad dziewięciu lat po wygraniu konkursu. Jako dyrektor Ośrodka wykazuje wiele inicjatyw w zakresie zarówno szkolenia dzieci i młodzieży, jak i organizacji imprez i zgrupowań szkoleniowych. Ośrodek jest gospodarzem kilkudziesięciu zawodów sportowych za zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. OSiR stanowi centrum  życia sportowego w Solcu Kujawskim, a także jest główną bazą szkoleniową dla soleckich sportowców. Osobowość dyrektora Zbigniewa Wawrzyniaka gwarantuje wysoką jakość pracy. Efektem tego jest wysoki poziom organizacji wszelkich imprez przeprowadzanych w OSiR i skutkuje dobrą opinią wśród środowiska sportowego całej Polski. Zbigniew Wawrzyniak wykazuje wielką dbałość o stan techniczny podległych obiektów sportowych oraz dodatkowe dochody, które gwarantuje dobra współpraca ze sponsorami. Zarządzając jednostką podległą pod Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim dyr. Zbigniew Wawrzyniak aktywnie uczestniczy w realizacji planów inwestycyjnych UMiG oraz OSiR. Pan dyr. Zbigniew Wawrzyniak w trakcie dziewięcioletniej pracy dał się poznać jako bardzo dobry organizator i gospodarz wykazujący duże zainteresowanie powierzonymi obiektami sportowymi, a sprawne zarządzanie i dbałość o ich wysoki standard sprawiły, że corocznie w obiektach tych przyjmowane są dziesiątki tysięcy uczestników imprez sportowych jak i duże rzesz kibiców.


W roku bieżącym Zarząd Korporacji wspólnie z Wyższą Szkołą Turystyki i Rekreacji w Warszawie wyróżnił studentów kierunku zarządzania sportem i rekreacją.


Za najlepsze wyniki (w całym okresie studiów)

  • Pana Adama KOZONOWA- nota 4,44

 

  • Panią Monikę REGULSKĄ - nota 4,41

 

Za najlepszą pracę licencjacką z zakresu zarządzania.

  • Panią Karolinę BIAŁOWĄS - za pracę dyplomową pt. "Geneza, aktualny stan i perspektywy rozwoju Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej".

 

  • Panią Kingę OSOWSKIEJ - za pracę dyplomową pt. "Rola psychologii w sporcie kwalifikowanym"

 

Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe