PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Walne Zebranie

KOMUNIKAT

o Walnym Zebraniu

Uchwałą Zarządu z dnia 10 czerwca 2019 r. zgodnie ze Statutem PKMS § 16 ust. 2 pkt.3 zwołuje się na dzień 26 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w I terminie, o godz. 16.30 w II terminie  - WALNE ZEBRANIE WYBORCZE członków Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu.

Miejsce - Centrum Konferencyjne Warszawianka ul. Merliniego 2 A, na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków Korporacji.

Warunkiem uczestnictwa z głosem stanowiącym - jest zgodnie z postanowieniami Statutu PKMS (§10 ) uregulowanie składek członkowskich na bieżąco. Składkę w wysokości 20 złotych z rok, można wpłacić na rachunek bankowy Korporacji lub gotówką przed rozpoczęciem Zebrania.

Dla członków PKMS przyjeżdżających, spoza Warszawy będą zwracane koszty podróży, (wg cen biletów II PKP lub autobusów).

Zebranie zostanie przeprowadzone wg poniższego porządku:

1.       Otwarcie zebrania – powitanie delegatów i gości;

2.       Wybór Przewodniczącego Zebrania i jego zastępcy – sekretarza;

3.       Przyjęcie i zatwierdzenie Porządku Obrad;

4.       Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania;

5.       Wybór Komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej;

6.       Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

7.       Sprawozdania Przewodniczących Komisji z ich ukonstytuowania się;

8.       Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej o prawomocności Walnego Zebrania;

9.       Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy – prezes PKMS;

10.    Informacja Przewodniczącego Kolegium Edukacyjnego;

11.    Informacja o sytuacji finansowej PKMS;

12.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

13.    Dyskusja;

14.    Zgłaszanie kandydatów do władz PKMS (Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

15.    Wybory;

16.    Ogłoszenie wyników wyborów ;

17.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie Uchwał;

18.    Zamknięcie obrad.

Zarząd

Polskiej Korporacji

Menedżerów Sportu

< Cofnij
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe