PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Mistrz Zarządzania Sportem

Szanowni Państwo!

Polska Korporacja Menedżerów Sportu, członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz European Association for Sport Management (Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem) ogłasza zapisy na kolejną edycję kursu na najwyższy stopień doskonalenia menedżerskiej sztuki zarządzania:


 "Master of Sports Management" (Mistrz Zarządzania Sportem)

Oferta dotyczy kandydatów legitymujących się tytułami: "Menedżera Sportu", "Menedżera Imprez Sportowych", "Agenta Sportowego", względnie ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania lub ukończoną specjalizacją w tym zakresie w wyższych uczelniach wychowania fizycznego, uniwersytetach, politechnikach i uczelniach ekonomicznych, a także osób z dużym doświadczeniem menedżerskim i praktyką na kierowniczych stanowiskach w instytucjach kultury fizycznej - państwowych, samorządowych, stowarzyszeniach sportowych oraz firm prywatnych prowadzonych na zasadzie działalności gospodarczej.

Program tego kursu

obejmuje (60 jednostek dydaktycznych) obejmuje aktualną problematykę zarządzania sprawami sportu polskiego, z wyraźną przewagą zajęć seminaryjnych, ćwiczeń i konwersatoriów. Akcentowane będą głównie public relations, gry kierownicze, zarządzanie personelem (w tym kontrakty menedżerskie), problemy obsługi trudnych klientów w obiektach sportowych, analizy funkcjonowania instytucji sportowo - rekreacyjnych, fitness, erystyka i socjotechnika w obszarze sportu, sport amatorski i zawodowy, problemy współczesnego sportu i zarządzania nim itp.

Koszt całego kursu wynosi 1700 zł i obejmuje: realizację procesu dydaktycznego, zakwaterowanie w pokojach 2-os, całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie), materiały szkoleniowe oraz jednodniowy wyjazd edukacyjno-poglądowy, a także wydanie dyplomu. Absolwentom kursu zostanie wydany dyplom "Master of Sport Management"  w dwujęzycznej wersji polsko-angielskiej.
Warunkiem uczestniczenia w kursie jest zgłoszenie wniosku faxem lub pocztą elektroniczną na adres Korporacji.

Prosimy o załączenie do zgłoszenia kserokopii dokumentu jednego z tytułów, o których mowa we wstępie. Dla osób z dużym doświadczeniem menedżerskim, należy udokumentować pisemnie staż zawodowy w tym zakresie.

Wyjaśniamy ponadto, iż wszystkim kandydatom przysługuje prawo do ubiegania się o stosowny urlop, a ponadto o pełne, względnie częściowe pokrycie kosztów doszkolenia zawodowego przez macierzysty zakład pracy.

Ze względu na fakt, że porócz wygłoszenia referatu, nie przewiduje się żadnych egzaminów ani zaliczeń, prosimy o podanie na formularzu zgłoszenia sugestii tematycznej proponowanego wystąpienia i prezentacji związanej z meneagementem sportowym, które wraz z dyskusją powinna trwać nie dłużej niż 45 min.

Uwaga: Wszelkie zapytania kierować -  tel.22 854 00 01

"Niniejszym zgłaszam swój udział w kursie Mistrz Zarządzania Sportem"

Termin szkolenia:*
Nazwisko:* Kod pocztowy:* (00-000)
Imię:* Miejscowość:*
Adrez zamieszkania:* Nr telefonu:*
Ulica, nr domu,
mieszkania:*
Adres E-mail:*
Wykształcenie:
Posiadam dyplom
Menadżera... (jaki):
Staż pracy lub
działalość w KF:
Inne uprawnienia
zawodowe z obszaru KF:
Nazwa płatnika:
Adres płatnika:
NIP płatnika:
* Pola wymagane
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów edukacyjnych.
Wniosek tradycyjny w PDF
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe