PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Menedżer roku

 PKMS organizuje Konkursy:

 • Efektywnego Zarządzania Sportem i Rekreacją,
 • Najlepszego Zarządcę Infrastruktury Sportowej


Celem konkursu o tytuł „ Menedżera Sportu .... roku” jest popularyzacja nowoczesnych metod zarządzania w obszarze szeroko pojętej kultury fizycznej oraz upowszechnianie najlepszych osiągnięć w tej dziedzinie.

Konkurs obejmuje w szczególności:

 

 • Efektywność procesu szkolenia sportowego;
 • Organizację imprez sportowo - rekreacyjnych;
 • Bezpieczeństwo imprez i zawodów;
 • Zarządzanie kadrami;
 • Działalność finansowo - gospodarczą, a zwłaszcza pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł oraz modernizację obiektów i urządzeń sportowych;
 • Nowatorskie rozwiązania organizacyjne i twórcze pokonywanie trudności.


W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy i działacze instytucji i stowarzyszeń zajmujących się różnymi aspektami kultury fizycznej, którzy osiągnęli znaczące efekty w wymienionych powyżej dziedzinach, bądź legitymują się innymi dokonaniami w zakresie sportu lub rekreacji.

Odpowiednio umotywowane kandydatury (wniosek1) należy zgłaszać do Kapituły Konkursu na adres Korporacji do dnia 15 września każdego roku.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tytuł „Menedżera Sportu ..... roku.” lub Honorowego Menedżera Sportu, dyplomy, puchary i plakiety oraz zaproszenie (na koszt organizatorów) do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Menedżerów Sportu  podczas której nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, lub w innych okolicznościach dogodnych dla nominantów.


HISTORIA DOTYCHCZASOWYCH KONKURSÓW

Od 1996 r PKMS organizuje konkursy menedżerskie. W pierwszym okresie obejmowały one także instytucje, kluby sportowe oraz ośrodki sportu i rekreacji. Od 1997 r nastąpiła zmiana formuły. Obecnie prowadzone są konkursy w kategoriach:

 

 • na najlepszego, najskuteczniejszego menedżera roku
 • na najlepszą pracę dyplomową w systemie kształcenia kadr menedżerskich
 • za najlepsze wyniki w okresie studiów.

 

 

Miejscowość Dnia

Zarząd Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu
02-511 Warszawa ul. Merliniego 2

Wniosek
na Menedżera Sportu roku

I. Dane osobowe kandydata:

Nazwisko: Imię:
Miejscowość: Ulica:
Kod pocztowy: (00-000)
Wykształcenie: (zaznacz)
Uczelnia: Kierunek:
Rok ukończenia: Studia podyplomowe
Miejsce pracy:
Adres do korespondencji:
Zajmowane stanowisko:

II. Osiągnięcia:

W szkoleniu sportowym oraz w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych:
W zakresie działalności finansowo - gospodarczej:
W działalności inwestycyjnej oraz w modernizacji obiektów i urządzeń sportowych:
W wdrażaniu nowych pomysłów (innowacje): procesowe, marketingowe, kadrowe:
Inne osiągnięcia:
Opinia o możliwościach dalszego rozwoju kariery zawodowej:
* Pola wymagane
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów edukacyjnych
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe