PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Laureaci 2010

Tytuł "Sportowego Menedżera 2009 roku. przyznano:

  • Pani Jolancie DOLECKIEJ- kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Warszawskiej, prezesowi Sportowej Spółki Akcyjnej AZS Politechnika - za nowatorskie zarządzanie klubem AZS, co doprowadziło sekcję piłki siatkowej do ekstraklasy rozgrywek. To dzięki prawidziwei menedżerskim umiejętnościom Pani Jolanty Doleckiej klub AZS Politechnika związał się z obiektami Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji i znakomicie wpisał się w sportowy obraz Warszawy. Wzorowa praca Studium WF Politechniki Warszawskiej w upowszechnianiu różnych dyscyplin sportu i rekreacji przyczyniła się do tego, że Politechnika Warszawska należy do najbardziej usportowionych uczelni technicznych w Polsce i nieprzerwanie od lat zajmuje pierwsze miejsce.

 

  • Panu Dariuszowi PIEKUTOWI - urzędującemu wiceprezesowi Akademickiego Związku Sportowego - Środowisko Warszawa - za wieloletnią, niezwykle kreatywną działąlność menedżerską w sporcie akademickim. Pan Dariusz Piekut od kilkunastu lat inicjuje, organizuje i koordynuje dziesiątki imprez sportowych i rekreacyjnych w Warszawie o zasięgu likalnym i ogólnopolskim. Między innymi Akademickie Mistrzostwa Polski dla reprezentacji ponad 170 uczelni w 40 dyscyplinach, ogólnopolski cykl zawodów w narciarstwie alpejskim i snowbordzie dla studentó, podobny cykl zawodów w żeglarstwie, historyczną już Varsoviadę, czyli Igrzyska Studentó Pierwszego Roku Studiów. Równie znaczące osiągnięcia pan Dariusz Piekut może odnotować w zakresie szkolenia specjalistycznego i działąlności inwestycyjnej.

 

  • Panu Adamowi STOCKIEMU - wtbutnemu organizatorowi życia sportowego w Obornikach Śląskich i we Wrocławiu - za wyjątkowe osiągnięcia menedżerskie w szkoleniu sportowym, działąlności inwestycyjnej oraz organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych. Pan Adam Stocki będąc absolwentem i pracxownikiem AWF we Wrocławiu przez 10 lat kształcił i doskonalił kadry sportowe. Przez kolejne 10 lat, po wygraniu konkursu, kierował prawdziwie pomenedżersku Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w wObornikach Śląskich. Na stanowisku dyrektora OSiR przyczynił się do odbudowy struktur sportu likalnego, osobiście działając w strukturach wrocławskiego TKKF, któremu prezesyhe od 2003r. Dyrektor Adam Stocki walnie przyczynił się do pozyskania do Wrocłąwia "EURO 2012" i bardzo skutecznie zarządzał nowatorkimi projektami szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej i koszykówce. Równie znaczące osiągnięcia odnotował dyrektor Adam Stocki w działalności inwestycyjnej oraz modernizacji obiektów i urządzeń sportowyclh.

 

Wyróżnienia studenckie w 2010 roku otrzymali:

za nalepsze wyniki w okresie studiów:

  • pani Agnieszka KARPIŃSKA - nota 4,47
  • pan Robert SKORUPA - nota 4,11

 

za najlepsze prace licencjackie:

  • pani Magdalena SIEMIŃSKA - za pracę dyplomową "Sport jako narzędzie promocji marek Luksusowych"
  • pan Jacek DUDEK - za pracę dyplomową "Czynniki determinujące zainteresowania sportowo-rekreacyjne młodzieży licealnej"

 

Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe