PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Menedżer Sportu i Rekreacji - TEGO ARTYKUŁU NIE MA NA STRONIE!!

Polska Korporacja Menedzerów Sportu, członek European Association For Sport Management - EASM (Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Sportem) inicjator od lat 90-tych ubiegłego wieku edukacji menedżerskiej w zakresie kultury fizycznej w Polsce, niniejszym ogłasza nabór na kolejną edycję kursu w celu uzyskania dyplomu:

"MENEDŻER SPORTU I REKREACJI"

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób legitymujących się minimum średnim wykształceniem, oraz dwuletnim stażem działalności zawodowej lub działalności na zasadzie wolontariatu w instytucjach i stowarzyszeniach kultury fizycznej (wydziały sportu urzędów miast i gmin, polskie związki sportowe, federacje i kluby sportowe oraz fitness, OSiR-y, ogniska TKKF, boiska piłkarskie "Orlik", itp.)

 

Program kursu - obejmuje trzy sesje stacjonarne (dwa w Warszawie i ewentualnie jedno w COS Spała) w dniach:

                          26 - 30 września 2013 r (terminy pozostałych sesji zostaną ustalone z grupą w trakcie trwania I sesji)

Program obejmuje wykłady z zakresu europejskiego systemu sportu, organizacji i zarządzania instytucjami sportowo - rekreacyjnymi w Polsce, marketingu i socjologii zarządzania, organizacji imprez sportowych, negocjacje i erystyka, rekreacji i fitnes w kulturze fizycznej, aspekty prawne w zarządzaniu instytucjami i ich dzialnością, protokół, ceremoniał i etykieta oraz organozatoryka stosowana w jednostkach kultury fizycznej.

 

Koszt całego szkolenia obejmuje dydaktykę oraz wydatki socjalne (nocleg i wyżywienie) wynosi 2970 zł. Koszt bez noclegów i śniadania wynosi 2190 zł.

Powyższe kwoty płatne są w trzech ratach w okresie tygodnia przed rozpoczęciem sesji.

 

Kandydaci na powyższe szkolenie mogą ubiegać się u swoich pracodawców o stosowny urlop szkoleniowy oraz pełne lub częściowe pokrycie kosztów kursu dyplomowego "Menedżera Sportu i Rekreacji:

 

Polska Korporacja Menedżerów Sportu jest jedynym wydawcą specjalistycznych materiałów szkoleniowych i podręczników z serii "Biblioteka Menedżera Sportu" i w ramach niniejszego kursu i w/w opłat, wyposaża wszystkich uczestników w co najmniej 15 książek z zakresu managementu sportowego.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 16 września br. na adres Korporacji.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się na szkolenie, otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz w odpowiednim czasie, pisma kwalifikacyjne zawierające szczegóły związane z przyjazdem na I sesję kursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 608 430 111 lub 606 350 629.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe