PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Profesjonalna obsługa klienta w obiektach OSiR

 

Polska Korporacja Menedżerów Sportu uruchamia SPECJALNY CYKL LOKALNYCH SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH przeznaczonych dla pracowników obsługi klientów w Ośrodkach Sportu i Rekreacji nt:

"Profesjonalna obsługa klienta (także trudnego) w obiektach OSiR"

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu pierwszego kontaktu z klientem oraz pracowników, których praca zawodowa wymaga bezpośredniego współdziałania i przebywania z klientem (recepcjoniści, portierzy, informatorzy, obsługa obiektów hotelowo - gastronomicznych, pracownicy punktów informacji i bezpośredniej i telefonicznej, kadra instruktorska pływalni, aqua-parków, siłowni, fitness-klubów, wrotkarni, ścian wspinaczkowych, torów, zjeżdżalni, lodowisk itp obiektów sportowo - rekreacyjnych będących w posiadaniu i administracji Ośrodków Sportu i Rekreacji w Polsce.

Program 2-3 dniowego szkolenia seminaryjnego (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia) będzie obejmował 20-30 jednostek dydaktycznych w trakcie których realizowana będzie następująca tematyka:

 • Charakterystyka klienteli obiektów sportowo-rekreacyjnych i umiejętność ich obsługi.
 • Jakość usługi rekreacyjnej, jej przebieg i zakres gwarancji.
 • Nabywca usług sportowo-rekreacyjnych.
 • Charakterystyka trudnego klienta i specyficzna umiejętność jego obsługi.
 • Dystrybucja i realizacja usług w obiektach sportowo-rekreacyjnych.
 • Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów w obszarze rekreacji.
 • Kompetencje pracownika OSiR w zakresie komunikacji interpersonalnej (pracownik - klient - pracownik).
 • Charakterystyka i organizacja stanowisk pracy pierwszego kontaktu z klientem w obiektach OSiR.
 • Asertywność.
 • Specyficzne typy zachowań klientów - jak ustrzec się przed manipulacją?
 • Metodologia rozwiązywania konfliktów.
 • Kodeks etyczny pracownika OSiR.
 • Obowiązki organizatora i bezpieczeństwo uczestników zajęć, widowisk i imprez sportowo-rekreacyjnych - podstawy prawne w tym zakresie.


Istnieje możliwość wyboru powyższej tematyki zajęć wg życzenia OSiR-u zamawiającego szkolenie oraz dostosowanie programu seminarium do specyfiki grupy zawodowej. Dopuszczamy również możliwość, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zorganizowanie wspólnego szkolenia dla dwóch lub trzech OSiR-ów z sąsiednich miejscowości.

W każdym przypadku Korporacja jest w stanie dostosować się do lokalnych potrze tematycznych i terminowych przeprowadzenia miejscowego szkolenia pracowników w formie zajęć np. sobotnio-niedzielnych lub w dni robocze.

Według wstępnych kalkulacji jakie dokonała Korporacja jako kontrahent - zleceniobiorca szkolenia, koszt takiego 2 - 3 dniowego seminarium doszkoleniowego dla pacowników OSiR powinien się zamknąć w kwocie 3,5-5 tyś zł. w zależności od liczby godzin zajęć programowych.

Gwarantujemy wysoką i profesjonalną jakość zajęć seminaryjnych. Każdy pracownik, który ukończy szkolenie, otrzyma stosowny certyfikat uczestnictwa.

Szanowni Państwo!
Warunkiem zorganizowania szkolenia dla pracowników jest złożenie zamówienia na formularza i wysłanie pocztą elektroniczną lub listownie na adres Korporacji. Dodatkowe informacje można uzyskać tel. 602 652 070

 

Wyrażając nadzieje na przychylne przyjęcie naszej oferty szkoleniowej, przesyłamy menedżerskie pozdrowienia.  

Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe